DISEASE

โรค ภัยใกล้ตัว อันตรายที่นำมาสู่การสูญเสียในชีวิต

การเลือกใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งความเจริญที่แทรกเข้ามาดังกล่าว มักนำพา โรค ภัยไข้เจ็บมาหาผู้คนอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันมีโรคไม่น้อยที่เป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาด พร้อมพรากชีวิตคนที่เรารักไปมากมาย สิ่งเหล่านี้มักจะวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ตั้งแต่เรื่องอาหารการกินที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ เมื่อสะสมขึ้นก็จะเกิดโรคภัยและภาวะแทรกซ้อนในที่สุด รวมไปถึงสภาพอากาศในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลพิษมากมาย ส่งผลให้ประชากรเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้น แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ยากที่จะหลีกเลี่ยง หากสะสมไปนาน ๆ มันอาจจะคร่าชีวิตของเราไปได้ในเวลาที่เร็วขึ้น

เชื้อโรคที่มองไม่เห็น
เครื่องตรวจสุขภาพ

โรคภัยไขเจ็บ ณ ปัจจุบัน

สถานการณ์ที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่นั้นแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีความเจริญก้าวหน้ามากเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บใหม่ ๆ ก็มักจะอุบัติขึ้นเท่านั้น ย้อนไปดูเมื่อหลายร้อยปีก่อน บรรพบุรุษของเราก็มักจะเผชิญปัญหาจากโรคระบาดแต่ในปัจจุบันมันสามารถรักษาได้แล้วด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในทางกลับกันสมัยบรรพบุรุษกลับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สิ่งนี้เองสื่อให้เห็นว่าความเจริญและวิถีชีวิตนั้น เป็นตัวแปรสำคัญมีทีส่วนต่อโรคภัยต่าง ๆ สำหรับโรคที่ผู้คนมักพบเจอ และเห็นได้บ่อยจากคนรอบข้างตอนนี้ คงหนีไม่พ้นโควิด-19 ที่กำลังระบาดทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้าโรคที่ร้ายแรงมันก็มีอยู่แล้วทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นโรคยอดฮิตอย่างโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ ก็สามารถรักษาบางอาการให้ดีขึ้นได้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเกือบจะเป็นปกติ หรือในบางคนก็สามารถหายขาดได้ในบางโรค สำหรับในเรื่องที่อันตรายไปกว่าการใช้ชีวิตที่เสี่ยง นั่นก็คือผู้ป่วยบางคนไม่มีประวัติที่จะทำให้ตนเองเกิดแนวโน้มของโรคภัยนั้น ๆ ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่กลับพบโรคภัยร้ายแรงและพรากชีวิตไปในที่สุด โดยที่บางโรคยังสรุปข้อวินิจฉัยที่แน่ชัดไม่ได้ ทำให้เห็นว่าโรคภัยนั้นไม่เลือกผู้ป่วย บางคนก็เป็นจากพันธุกรรม หรืออาจจะไม่มีคนในครอบครัวเป็นเลยด้วยซ้ำ แต่กลับต้องเผชิญกับโรคร้ายอย่างน่าเห็นใจ

โรคภัยไข้เจ็บ

ซึ่งหากรู้วิธีป้องกันเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงอันตราย หรือลดอัตราการเกิดโรคได้ การหันมาดูแลใส่ใจและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ที่สามารถป้องกันผู้คนให้ออกห่างจากโรคร้ายได้มากที่สุด เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต บางคนตรวจเจอเร็วรักษาได้ทันก็โชคดีไป สำหรับบางคนที่ไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา แต่กลับพบในภายหลังว่าอยู่ในระยะที่น่าเป็นห่วงแล้วมีมากมายให้เห็น ซึ่งระบบในร่างกายทำงานร่วมกันหมด หากเกิดปัญหาที่อวัยวะใดก็ตามมันก็มักจะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนในส่วนต่าง ๆ ตามมา สุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนควรจะมีมันไว้เพื่ออายุขัยที่ยั่งยืนและการใช้ชีวิตที่มีความสุข